Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStok, Marita Hagen
dc.date.accessioned2015-05-18T07:41:11Z
dc.date.available2015-05-18T07:41:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283650
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å bidra med mer kunnskap om lean som medarbeiderdreven innovasjon i offentlig sektor. Med utgangspunkt i tidligere forskning på tjenesteinnovasjon tar studien sikte på å belyse i hvilken grad lean er med på å fremme og/eller hemme medarbeiderdrevet innovasjon i offentlig tjenesteyting.be Teorigrunnlaget består av litteratur om organisasjon og tjenester. Studien belyser tema som innovasjon, innovasjonsprosesser, medarbeiderdrevet innovasjon, drivkrefter og barrierer for innovasjon. Studien ser nærmere på hvilke aktører som deltar i medarbeiderdrevet innovasjon som lean, og har blant annet diskutert i hvilken grad de ulike aktørene har påvirkning på innovasjonsprosessen. Problemstillingen er besvart gjennom en kvalitativ casestudie ved et sykehus. Det ble gjennomført intervju med aktører på alle nivå i en lean-prosess. Det inkluderer både ledere og medarbeidere, leger og andre helsefaglige medarbeidere. Casestudien viser hvordan aktørene opplever innovasjonsprosessen; samspill, innflytelse, engasjement, drivkrefter og barrierer. Data fra casestudien er analysert og presentert i forhold til fire ulike intervjuguider og fire forskningsspørsmål. Forskningsspørsmålene bidrar til å belyse problemstillingen. Resultatene viser at lean har både en fremmende og en hemmende effekt på medarbeiderdrevet innovasjon, med overvekt på det positive. Lean kan bidra positivt til en rekke innovasjonsfremmende faktorer, først og fremst ved å tilrettelegge for medarbeiderinvolvering og systematisk innovasjonsarbeid. Lean viser tegn til å være sårbart dersom aktørene ikke forplikter seg til å følge avtalte prosess-steg og vedtatte prosedyrer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.titleInnovasjon i offentlig sektor : ”Hvordan bidrar LEAN til å fremme (og kanskje hemme) medarbeiderdrevet innovasjon i sykehus?”nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber110nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel