Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerge, Simen Næss
dc.date.accessioned2022-01-26T07:48:31Z
dc.date.available2022-01-26T07:48:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2839337
dc.description.abstractFormål: I denne studien testet vi hypotesen at fem ukentlige lavintensitet varmetreningsøkter à 50 minutter med varmedrakt, fører til forbedringer i hemoglobinmasse og utholdenhetsprestasjon i normaltemperatur, hos godt trente mannlige og kvinnelige syklister. Metode: 47 mannlige og kvinnelige (menn = 27, kvinner = 20) syklister (snitt maksimalt oksygenopptak (VO2maks) ved pretest = 68,7 ± 11,7 mL·min-1·kg-1) deltok i studien. Forsøkspersonene ble delt inn i varme- (n = 25) og kontrollgruppe (n = 27). Det ble gjennomført 25 lavintensitetsøkter med varmedrakt eller i normaltemperatur over 35 dager. Varme- og kontrolløktene ble gjennomført som 50-minutters sykling på 45 % effekt ved 4 mmol·L−1 blodlaktatkonsentrasjon ([la-]). Varmegruppa skulle ha 38,5-38,8 °C i rektal temperatur etter varmeøktene, og dette ble sammen med svettetap målt etter hver varmeøkt. Hemoglobinmasse (hbmasse), utholdenhetsvariabler og gjennomsnittseffekt ved 15- og 40-minutters all-out-sykling ble testet over to påfølgende dager både før (pre) og etter (post) intervensjonsperioden. Resultater: Varmegruppa hadde signifikant større økning enn kontrollgruppa i hbmasse (hhv. 3,8 ± 2,0 % og 2,2 ± 2,9 %, p = 0,03) og maksimal aerob effektutvikling (Wmax) (5,7 ± 5,1 % og 2,8 ± 4,2 %, p = 0,04) fra pre til post. VO2maks økte i varme- (5,1 ± 3,1 %), men var uforandret i kontrollgruppa (1,3 ± 5,0 %), med forskjell mellom gruppene (p < 0,01). Ved både 15-minutter (8,3 ± 7,0 % og 3,1 ± 6,2 %, p = 0,01) og 40-minutter all-out sykkeltestene (5,7 ± 3,4 % og 1,9 ± 3,8 %, p = < 0,01) var forbedringen i gjennomsnittseffekt størst for de som trente med varmedrakt, med forskjell mellom gruppene. I tillegg ble det observert små til moderate effektstørrelser til fordel for varmegruppa i gjennomsnittseffekt ved 4 mmol·L−1[la-] og arbeidsøkonomi og [la-] i trøtt og uthvilt tilstand. Konklusjon: Fem uker med varmetrening øker hbmasse og forbedrer utholdenhetsprestasjon i normaltemperatur hos godt trente mannlige og kvinnelige syklister.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.titleFører fem uker med varmetrening til økt hemoglobinmasse og forbedret utholdenhetsprestasjon i normaltemperatur hos godt trente mannlige og kvinnelige syklister?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber57en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel