Show simple item record

dc.contributor.authorHalvorsen, Kristina
dc.contributor.authorMellemstuen, Anne
dc.date.accessioned2015-06-17T06:55:43Z
dc.date.available2015-06-17T06:55:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285076
dc.descriptionBacheloroppgave tannpleie, 2015nb_NO
dc.description.abstractStadig flere eldre beholder egne tenner livet ut. I dagens samfunn er terskelen for å få sykehjemsplass høy, og eldre i institusjon er derfor ofte svært pleietrengende. Denne bacheloroppgaven handler om i hvilken grad utdanning og kompetanse innen oral helse betyr noe for hvordan helsepersonell tar vare på tannhelsen hos eldre i sykehjem. Formålet med oppgaven er å gi tannpleier en bedre forståelse for hvilke forutsetninger helsepersonell i sykehjem har, for å se tannhelse som en viktig del av helsefremmende og helseforebyggende arbeid. På bakgrunn av dette kan tannpleier finne måter å samarbeide med helsepersonell på, som vil føre til større fokus på å ivareta oral helse. Bacheloroppgaven er en litteraturstudie basert på kvalitative og kvantitative forskningsartikler. Vi har også brukt pensumlitteratur samt erfaringer fra praksis, for å belyse problemstillingen. Forskningsartiklene som litteraturstudien bygger på, hevder at oral helse har lav prioritet i sykehjem. Dette kan få store konsekvenser på ulike måter. I tillegg til at smerter og ubehag fra tenner og munnhule, sammen med dårlig tyggefunksjon anses som dårlig oral helse, kan dette også få betydning for generell helse, verdighet og livskvalitet. Gjennom utdanning og kompetanse kan helsepersonells forståelse og holdninger påvirkes. Videre vil dette få betydning for hvordan helsepersonell tar vare på tannhelsen til eldre i sykehjem. Vi har derfor valgt følgende tittel på oppgaven: ”Kunnskap – en viktig faktor for hvordan oral helse blir ivaretatt hos eldre pleietrengende?”nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttannpleienb_NO
dc.subjectoral helsenb_NO
dc.subjecteldre pleietrengendenb_NO
dc.subjecttannhelsenb_NO
dc.subjecthelsepersonellnb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.subjecthelsefremmendenb_NO
dc.subjecthelseforebyggendenb_NO
dc.subjectaldringnb_NO
dc.titleKunnskap – En viktig faktor for hvordan oral helse blir ivaretatt hos eldre pleietrengende?nb_NO
dc.title.alternativeKnowledge – An important factor in how oral health is attended to elderly patients?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical dentistry disciplines: 830nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record