Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørum, Andreas
dc.date.accessioned2015-06-29T11:25:53Z
dc.date.available2015-06-29T11:25:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285969
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Oppgaven baserer seg på problemstillingen: ”Hvordan kan undervisning med utforskende arbeidsmåter bidra til å øke begrepsforståelsen i naturfag?” I oppgaven intervjuer jeg en elev i forkant og etterkant av et planlagt undervisningsopplegg som legger opp til arbeid med utforskende arbeidsmåter. Svarene jeg får i intervjuene knyttes opp mot relevant teori og drøftes opp mot denne teorien. Avslutningen av oppgaven tar for seg hvordan det er klare resultater og forbedringer hva gjelder begrepsforståelsen hos eleven i etterkant av gjennomført undervisning. Det kommer også frem av oppgaven at motivasjonen og interessen blant elevene er i stor grad forbedret da de får jobbet med en mer praktisk og utforskende tilnærming til oppgaven.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This paper is based on the problem: "How can inquiry based teaching increase the concept understanding of pupils?" The paper is based on interviews with a single pupil, one before the inquiry based teaching starts, and the second interview after the teaching is finished. The answers from the interviews will be looked upon with regards to relevant theory and later on discussed according to the theory. The ending or conclusion of the paper reveals clear improvements in the pupils understanding of concepts after the teaching period has ended. One other interesting find is how the inquiry based teaching improves the motivation and interest in regards to having science lessons.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnaturfagnb_NO
dc.subjectbegrepslærenb_NO
dc.subjectutforskende arbeidsmåternb_NO
dc.subjecteksperimentnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.titleBegrepsforståelse gjennom utforskende arbeidsmåternb_NO
dc.title.alternativeConcept understanding through inquiry based teachingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel