Show simple item record

dc.contributor.authorWalmann, Therese
dc.date.accessioned2015-06-29T13:23:59Z
dc.date.available2015-06-29T13:23:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286008
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Tema for denne bacheloren er atferdsproblemer, både innagerende og utagerende atferd. Hvordan kan læreren legge til rette på mest mulig måte for barn med atferdsproblemer? Hvilke faktorer spiller inn for å oppnå dette? Det kan være vanskelig for oss lærere å rose og se elever med utagerende atferd, fordi de kan være veldig problematiske. Det er da viktig at vi ser hele eleven, for eleven vil ikke være problematisk hele tiden. Elever med atferdsproblemer trenger å vite at de blir likt og at vi vil ha dem der. Dette gjelder også elever med innagerende atferd. Vi må se dem hver dag, være bevisst på hvem de er og gi dem hyggelig bikk gjennom skoledagen, dette gir elevene følelsen av at de hører til og at det betyr noe at akkurat de er der. Gjennom denne oppgaven har jeg funnet frem til noen viktige begreper for å skape et godt læringsmiljø for elever med atferdsproblemer. Klasseledelse og relasjoner er utrolig viktig for å oppnå dette. Relasjoner hjelper oss til å komme nærmere elever med atferdsproblemer, og det er viktig at vi jobber med disse sammen med elevene. Læreren må være en tydelig klasseleder, som elevene er trygge på.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The theme for this bachelor is behavior problems, both internalized and externalizing behavior. How can the teacher facilitating in the best way for children with behavior problems? What elements do we need to accomplish this? It can be difficult for teachers to praise and see students with externalizing behavior because they can be very problematic. It's important that we see the whole student, because the student will not be problematic all the time. Students with behavior problems need to know that they are liked and that we want them there. This also applies to students with internalized behavior. We need to see them every day and be aware on who they are. Give them decent looks through the school day, which gives the student a feeling that they belong there. Through this task I found some important elements that we need to create a good learning environment for students with behavior problems. Class management and relations is incredibly important to implement this. Relations help us to get closer to the students with behavior problems, and it’s important to work with this together with the students. The teacher needs to be apparent and the students need to be confident on the teacher.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectinnagerende atferdnb_NO
dc.subjectutagerende atferdnb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjectklasseledelsenb_NO
dc.subjectlæringsmiljønb_NO
dc.titleDet skal være godt å komme på skolen. Også for barn med atferdsproblemernb_NO
dc.title.alternativeIt shall be good to come to school. Also for students with behavior problems.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record