Show simple item record

dc.contributor.authorDomaas, Kathrine
dc.date.accessioned2015-06-30T13:12:22Z
dc.date.available2015-06-30T13:12:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286133
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Utgangspunktet for denne oppgaven er at samarbeidet omkring utsatte barn og unge er en viktig del av læreryrket. Læreren ser barna flere timer daglig og har med det en unik mulighet til å ta del i barnas hverdag og fange opp eventuelle faresignal. Læreren vil dermed, som følge av dette, være nødt til å samarbeide med barneverntjenesten om den viktige jobben med å hjelpe utsatte barn og unge med å få den trygge og gode hverdagen barna har krav på. Jeg ønsket derfor å undersøke hvordan samarbeidet mellom barneverntjenesten og skolen fungerer, samtidig som jeg ville finne eventuelle måter å forbedre dette samarbeidet på. For å få til dette er det gjort intervjuer av to lærere og to ansatte i barneverntjenesten. Studien viser at det er et OK samarbeid, men at det er store rom for forbedringer. Tydelige funn i undersøkelsen er at etatene har for liten kunnskap omkring hverandres oppgaver, og at dette hemmer samarbeidet. Det er også behov for et tettere samarbeid med faste møter og gitte rammer. Videre ser vi også at det er et behov for tydelige og klare forventinger omkring samarbeidet.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The starting point for this assignment is that the collaboration around vulnerable children is an important part of being a teacher. The teacher is together with the children several hours each day, and therefor has a unique possibility to catch up on eventual danger signs. Because of that, teachers have to collaborate with the Child Protective Services (CPS) on the important job of helping and protecting children, and enabling them to grow up in a secure and healthy environment. That`s why, I in this qualitative study, wanted to explore how the collaboration between the CPS and the schools actually works. To accomplish that, I`ve interviewed to teachers and two employees in the CPS. The study shows that the collaboration is OK, but that there`s definitively room for improvements. Clear findings in the study are that both parts have too little knowledge about each other`s tasks, and that this decreases the collaboration. There is also a need for a closer collaboration with regular meetings and fixed frames. Further on we also see a need for distinct and clear expectations around the collaboration.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjecttverretatlignb_NO
dc.subjectsamarbeidnb_NO
dc.subjectbarnevernetnb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.titleVi vil jo det samme. En kvalitativ studie rundt samarbeidet mellom barnevern og skole.nb_NO
dc.title.alternativeWe all want the same. A qualitative study about interdepartmental collaboration.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record