Show simple item record

dc.contributor.authorSkjellet, Caroline Foldvik
dc.date.accessioned2015-07-01T12:30:20Z
dc.date.available2015-07-01T12:30:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286205
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Temaet i denne bacheloroppgaven er lærerens rolle i litterære samtaler. Hensikten med oppgaven er å finne ut om støtte og veiledning fra læreren har innvirkning på elevers deltakelse i litterære samtaler. Problemstillingen min er: Hvordan kan veiledning og støtte fra læreren bidra til elevenes deltakelse i samtaler om litteratur? Oppgaven er basert på kvalitativ datainnsamling, hvor jeg har tatt i bruk deltakende observasjon i samtale med elever. Samtalen dreide som om en bok vi hadde lest og denne samtalen ble utført på fire forskjellige grupper, en gang med sterk lærerstyring og en gang med en svakere lærerstyring. Dette for å finne svar på problemstillingen min i forhold til hvor mye veiledning og støtte spiller inn for deltakelsen til elevene. Funnene i observasjonene knyttes opp mot teori. Teorien det er tatt utgangspunkt i er: sosiokulturell læringsteori med Vygotsky, Bruner, Bakthin og Dyste, samt teori om litterære samtaler hentet fra Anne- Kari Skarðhamar, Åsmund Hennig, Tove Sommervold og Kunnskapsløftet. Resultatet av mine undersøkelser gav flere indikasjoner på at litterære samtaler elevene i mellom, uten noe særlig form for styring fra læreren, ikke vil føre til det store læringsutbytte for dem. Ut i fra hvordan min undersøkelse var organisert, viste det seg at det var signifikante forskjeller i elevenes deltakelse i de to metodene, sterk og svak lærerstyring.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This bachelor’s theme is the teacher’s function in literature conversations. The purpose is to investigate if support and guidance from the teacher has impact concerning the student’s participation in such conversations. My thesis is: How can guidance and support from the teacher contribute regarding participation in literature conversations? The assignment is based on qualitative collection of data, where I have used sympathetic observation in conversation with students. The conversation dealt with a book we had read, and the students was conducted in four different groups; once with strong teacher directive in literature, the other with weak teacher directive. This was to investigate my thesis concerning how much of a role guidance and support plays in the student’s contribution. The results from my observations are then tied up to theory. The theory used is sociocultural learning theory by Vygosky, Bruner, Bakthin and Dyste, and theory about literature conversations from Anne-Kari Skardhamar, Åsmund Hennig, Tove Sommervold and Kunnskapsløftet. The result from my investigations shows several indications that literature conversations among students, without directives from the teacher, gives a negative learning outcome. My study shows significant differences in the student’s contribution in the two methods; strong and weak teacher directive.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectlærerenb_NO
dc.subjectlitterære samtalernb_NO
dc.subjectveiledningnb_NO
dc.subjectdialognb_NO
dc.subjectlitteraturnb_NO
dc.subjectelevernb_NO
dc.titleLærerens rolle i litterære samtaler. Veiledning, støtte og dialog.nb_NO
dc.title.alternativeThe teacher’s function in literature conversations. Guidance, support and dialogue.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record