Show simple item record

dc.contributor.authorStallvik, Andreas
dc.contributor.authorFossen, Espen Husebye
dc.date.accessioned2022-03-10T11:08:04Z
dc.date.available2022-03-10T11:08:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2984223
dc.description.abstractNorsk sammendrag Denne oppgaven omhandler endringer i Forsvarets ledelsesidealer over tid i rammen av begrepene tillitt og kontroll. Spesielt rettes fokus på hvilken effekt endringsdriverne traumatiske hendelser, forvaltningspolitisk utvikling og internasjonalisering har hatt/påvirket utviklingen. Oppgaven bygger på en tanke om at disse tre har hatt stor påvirkning på utviklingen av ledelsesidealene og søker å forstå hvorvidt disse har forsterket hverandre, eller trukket i ulik retning. Gjennomgående i oppgaven nyttes de ulike utgavene/revisjonene av Forvarssjefens grunnsyn på ledelse, som en tidsvitnebeskrivelse av ulike ledelsesidealer i aktuelle tidsperiode. De tre endringsdriverne er representert ved henholdsvis; Vassdalen-ulykken, reformer inspirert av New Public Management, og endringen i Forsvarets internasjonale innsats, fra en vekting mot FN og fredsbevarende, til en vekting mot NATO og fredsopprettende. For å identifisere mulige sammenhenger mellom endringsdriverne, og hvordan disse har påvirket ledelsesidealene i Forsvaret, trekkes det på aspekter fra organisasjonsteorier om instrumentelle og institusjonelle syn på organisasjoner og endring. En rød tråd har gått i diskusjonen om Forsvarets ledelsesideal. Fra tidlig 1900-tallet frem til nyere tids Norske adopsjon av Auftragstaktik gjennom Oppdragsbasert ledelse. I denne perioden fungerte Vassdalen-ulykken som en katalysator for hurtigere endring. Videre identifiseres komponenter fra New Public Management som forsterker naturlig utvikling, men også inneholder forvaltningspolitiske krav som bryter med den mer rendyrkede militære ledelsesfilosofien.en_US
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) This master's thesis adressess how the Norwegian Defence Forces leadership-ideal has changed over time, in a context of the terms trust and control. Special emphasis is placed on how the drivers of change; traumatic events, changes in policies on governance, and internationalization, has affected the development. The thesis is founded on assumption that these three have had a big impact on the development of leadership ideals and seeks to understand if these have reinforced one-another or have worked against each other. The Chief of The Armed Forces fundamental view on leadership, in its different versions, will be used to highlight core principles of leadership that were dominant throughout the given time period. The three drivers of change are represented by: The Vassdalen avalanche accident, reforms influenced by New Public Management, and the change in the Norwegian Defence Forces contributions to international operations, from UN peacekeeping operations to NATO and peace-enforcement. To highlight the relation between the drivers, and how these have influenced the leadership ideals in the Armed Forces, this thesis has used the organisational theories of instrumental and institutional views on organisations and their changes. This thesis shows that there is a golden thread in the discussion of armed forces leadership. From the early 1900s until the more recent adoption of Auftragstaktik in Norwegian form (Mission based leadership). The Vassdalen avalanche incident was a catalyst contributing to the rapid change in the forementioned development. In continuation this thesis finds that elements of New Public Management both work in tandem with – but also contradicts more pure military leadership ideals.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectforsvareten_US
dc.subjectledelsesidealen_US
dc.subjectendringsdriveren_US
dc.subjectVassdalenen_US
dc.subjectNPMen_US
dc.subjectnew public managementen_US
dc.titleHvordan har Forsvarets ledelsesideal endret seg i rammen av tillitt og kontroll i nyere tid?en_US
dc.title.alternativeHow has the armed forces ideals of leadership changed in recent years?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record