Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBråtå, Hans OIav
dc.contributor.authorLerfald, Merethe
dc.date.accessioned2022-04-22T13:12:48Z
dc.date.available2022-04-22T13:12:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8380-335-8
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2992326
dc.description.abstractHovedtemaet er å evaluere Interreg-prosjektet Två länder – Én elv (TLEE). Det sentrale hovedmålet er å øke bestanden av Vänerlaksen, bla. ved å reintrodusere den i hele vassdraget fra Femunden til Vänern. Hovedfokus er laksen, men en reintroduksjon vil også gangen andre fiske- arter og økosystemene som helhet. Omfattende kraftutbygging med ni kraftverk på svensk side og to i Norge, samt det 30 km lange Höljesmagasinet, hindrer laksen å vandre i vassdraget og blant annet ta i bruk gode gyteområder på norsk side. Potensiell fare for smitte med Gyrodactilus salaris ved at ulike stadier av Vänerlaks innføres på norsk side er en viktig problematikk Reintroduksjonen bygger på fire hovedmål og en rekke delmål for arbeidspakker. Det ble antatt at disse til sammen ville fremme en økt stamme av laks og reintroduksjon av laksen. Graden av måloppnåelse på hovedmål og delmål varierer mye. Noen mål er oppnådd, mens andre bare delvis eller ikke i det hele tatt. Når en ser på den gjensidige sammenhengen mellom målene, så må det samla sett sies at en ikke har nådd målene med TLEE i prosjektperioden. TLEE har imidlertid fått fram kompleksiteten i problematikken og har fått fram en rekke ulike momenter som det kan jobbes videre med dersom en ønsker å reetablere laksen. Evalueringen er basert på dokumentstudier, deltakende observasjon og intervjuer. Hovedkonklusjon er at det videre arbeidet med å fremme hovedmålet om økt laksebestand og reintroduksjon bør løftes til å bli et felles nasjonalt svensk-norsk mål for hele vassdraget. Det bør bli en langsiktig organisering som sikrer dette, og hvor en på sikt tar i bruk ulike elementer og prosjekter for å nå det langsiktige hovedmålet for vassdraget.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;7/2022
dc.subjectInterregen_US
dc.subjectbiologisk mangfolden_US
dc.subjectVänerlaksen_US
dc.subjectvannkraften_US
dc.subjectKlaraälvenen_US
dc.subjectTrysilelvaen_US
dc.subjectKlaraälvslaksen_US
dc.subjectVärmlanden_US
dc.subjectInnlandeten_US
dc.titleEvaluering av Interreg-prosjektet “Två länder - én elv”en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatter/Høgskolen i Innlandet, 2022en_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en_US
dc.source.pagenumber64en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel