• Den gode samtalen 

      Hågensen, Ane Johanne Skråmestø (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgåva er skriven for å sjå nærare på samtalar som kommunikasjonsform for leiarar i offentleg sektor. Problemstillinga for oppgåva er: Korleis brukar leiarar samtale bevisst i kontakt med sine tilsette, og i ...