• Omorganisering av HELFO 2015 

   Venås, Patricia Marlene; Venås, Kurt (Master thesis, 2022)
   Den norske velferdsmodellen bygger på at det offentlige tar ansvar for de viktige samfunnsgodene som den enkelte innbygger har tilgang til. For å prioritere riktig er det viktig å ha et godt beslutningsgrunnlag slik at ...
  • Den gode samtalen 

   Hågensen, Ane Johanne Skråmestø (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgåva er skriven for å sjå nærare på samtalar som kommunikasjonsform for leiarar i offentleg sektor. Problemstillinga for oppgåva er: Korleis brukar leiarar samtale bevisst i kontakt med sine tilsette, og i ...