Show simple item record

dc.contributor.authorBråtå, Hans OIav
dc.contributor.authorSkarli, Jim Broch
dc.contributor.authorTholstrup, Line
dc.contributor.authorWold, Lisa Knatterud
dc.date.accessioned2022-05-25T10:50:26Z
dc.date.available2022-05-25T10:50:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8380-340-2
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2996220
dc.descriptionOppdragsgiver: Østre Toten Kommuneen_US
dc.description.abstractI Ny velferd 2040 har man et strategisk og langsiktig blikk på hvordan de kommunale helse- og omsorgstjenester skal bli og forbli bærekraftige når etterspørselen etter tjenester forventes å øke, samtidig med at tilgangen til kvalifisert arbeidskraft blir mindre og kommuneøkonomien blir trangere. En ønsket overordnet effekt av planarbeidet er å redusere og utsette innbyggernes behov for kommunale helse- og omsorgstjenester og styrke innbyggernes involvering og opplevelse av mestring i eget liv. Evalueringens datamateriale indikerer at arbeidet med og implementeringen av Ny velferd 2040 har bidratt til at sammensetningen av tjenestetilbudet innenfor helse-, omsorgs- og velferdssektoren har utviklet seg i ønsket retning, og at man ser ønskede effekter av flere av tiltakene som er igangsatt. I evalueringen konkluderes det med at implementeringen av Ny velferd 2040 er godt i gang. Innenfor områder som organisasjonsutvikling, digitalisering og frivillighet har Østre Toten kommune iverksatt flere tiltak, mens kommunen vurderes å ha kommet kortere innenfor de definerte satsingsområdene knyttet til brukermedvirkning og pårørendestøtte. Datamaterialet viser at administrasjon og det politiske nivået har vært noe i utakt i forbindelse med implementeringen av Ny velferd 2040 spesielt i forbindelsemed nedleggelse av Kapp og Balke bo- og servicesentre før nye alternative tilbud var klareen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;10/2022
dc.subjectØstre Toten kommuneen_US
dc.subjecthelse- og omsorgstjenesteren_US
dc.subjectkommune 3.0en_US
dc.subjectfolkehelseen_US
dc.subjectboligpolitikken_US
dc.subjectfrivilligheten_US
dc.subjectdigitalisering og velferdsteknologien_US
dc.subjectmedborgerskapen_US
dc.subjectbrukerorienteringen_US
dc.subjectpårørendestøtteen_US
dc.subjectorganisasjonsutviklingen_US
dc.titleEvaluering av Ny velferd 2040: strategisk plan for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene i Østre Toten kommuneen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatter/ Høgskolen i Innlandeten_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber74en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record