Show simple item record

dc.contributor.authorBasha, Shpresa
dc.date.accessioned2022-08-05T12:26:25Z
dc.date.available2022-08-05T12:26:25Z
dc.date.created2022-04-13T16:08:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationForskning i Pædagogers Profession og Uddannelse. 2022, 6 (1), 125-141.en_US
dc.identifier.issn2446-2810
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010374
dc.descriptionDette værk er under følgende licens: Creative Commons Navngivelse (by). Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en Creative Commons -licens, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.en_US
dc.description.abstractI denne artikel vil jeg belyse, hvordan minoritetsforældre med kosovoalbansk baggrund konstruerer kulturelle identiteter på en fl erkulturel skolefestival i Norge. Baggrunden for skolefestivalen er skolens markering af den Internationale FN-dag, som har til formål at bidrage til skolens mål om social retfærdighed, inklusion og tilhørsforhold. Projektets data er indsamlet gennem kvalitative interviews, observationer og studier af artefakter i 2016 og 2019. Resultaterne af studiet viser, at minoritetsforældre oplever skolefestivalen som et potentielt socialt, kulturelt og politisk samlingssted, som åbner for interaktion mellem majoritet og minoritet. Ofte er sådanne skolefestligheder dog blevet kritiseret af forskere. Kritikernes hovedargument er, at fl erkulturelle skolefestivaler er baseret på essentialistiske kulturbegreber, og at disse arrangementer kan føre til eksklusion af minoriteter. Dette kvalitative casestudie både bekræfter og udfordrer forskningslitteraturens kritiske antagelser. Projektet har relevans for skolepædagoger, lærere og studerende i danske skoler.en_US
dc.description.abstractAbstract In this article, I examine how minority parents with Kosovo Albanian backgrounds construct cultural identities (Stuart Hall, 1996) at a multicultural school festival in the Eastern part of Norway. The school festival is organised in connection with the school’s celebration of the International United Nations Day and aims to contribute to the school’s goals regarding social justice, inclusion and belonging. Often, however, such school festivities have been criticised by researchers. The main argument of the critics is that multi-cultural school festivals are based on essentialist cultural concepts, and that these events may lead to exclusion rather than inclusion. This qualitative case study both confi rms and challenges the critical assumptions of the research literature. Data were collected through qualitative interviews, observations and examination of artifacts in 2016 and 2019. The project is relevant for Danish schools.en_US
dc.language.isodanen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturell identiteten_US
dc.subjectstrategisk essensialismeen_US
dc.subjecthybriditeten_US
dc.subjecttredje romen_US
dc.subjectcultural identityen_US
dc.subjectstrategic essentialismen_US
dc.subjecthybridityen_US
dc.subjectthird spaceen_US
dc.titleMinoritetsforældres konstruktion af kulturel identitet ved deltagelse på en flerkulturel skolefestivalen_US
dc.title.alternativeMinoritetsforældres konstruktion af kulturel identitet ved deltagelse på en flerkulturel skolefestivalen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber125-141en_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.journalForskning i Pædagogers Profession og Uddannelseen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7146/fppu.v6i1.132319
dc.identifier.cristin2017251
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal