Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorElias Olsen
dc.date.accessioned2022-09-20T16:11:07Z
dc.date.available2022-09-20T16:11:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111566554:71766544
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019330
dc.description.abstractSammendrag Formål: Formålet med denne studien var å se om det var noe forskjell mellom Rekreasjons-klatrere og Klatrere på høyere nivå i fysiske - og antropometriske tester. Videre ville vi se om disse testene kunne være med på å forklare et mål på klatreprestasjon. Metode: 42 deltakere deltok i studien, hvorav 33 var menn og 9 var kvinner. Deltakerne ble inndelt etter beste selvrapporterte red-point grad (et mål på nivå i klatring) i en Rekreasjons-klatrere-gruppe (REK) (inkluderer kun Advanced-klatrere) og Klatrere på høyere nivå-gruppe (HØY) (inkluderer Elite- og Higher Elite-klatrere). Alle testene i testbatteriet ble gjennomført på en testdag. Testbatteriet besto av et spørreskjema, antropometriske mål som høyde, vekt og ultralydmål av samlet muskeltykkelse på Flexor digitorum superficialis (FDS) og Flexor digitorum profondus (FDP), mobilitetstest (spagat i frontalplanet), maksimal fingerstyrketest og utholdenhetstest for fingerfleksorene. Resultater: HØY var signifikant bedre enn REK i Fingerstyrke maks (p= <0.001), Fingerstyrke Maximum Average Force (MAF) (p= <0.001) Rate of force development (RFD) (p= <0.001), Utholdenhetstest for fingerfleksorene (p= 0.015), samlet muskeltykkelse på FDS og FDP delt på kroppsvekt (p=0.002) og i mobilitetstesten (p=0.015). Videre viste multiple regresjonsanalyser at det var MAF og RFD som i størst grad forklarte beste selvrapporterte red-point nivå. Konklusjon: HØY hadde større i klatrespesifikk fingerstyrke, bedre RFD i en test av klatrespesifikk fingerstyrke, bedre klatrespesifikk muskulær utholdenhet, større samlet muskeltykkelse på FDS og FDP relativt til kroppsvekt og bedre mobilitet i underekstremitetene, enn REK. Maksimal fingerstyrke og RFD kan forklare beste selvrapporterte red-point klatregrad (Prestasjonsmål). Studien viste også en moderat korrelasjon mellom samlet muskeltykkelse på FDS og FDP og maksimal fingerstyrke.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titlePrestasjons og antropometriske karakteristikker av Rekreasjons-klatrere til Klatrere på høyere nivå
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel