Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSøhoel, Benedicte
dc.date.accessioned2022-09-20T16:11:14Z
dc.date.available2022-09-20T16:11:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111566554:71379239
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019337
dc.description.abstractBakgrunn: Det har blitt rapportert kroppspress i treningsbransjen og dette er også en prediktor for spiseforstyrret atferd og tvangstrening. Tidligere forskning viser en relativt høy forekomst av spiseforstyrret atferd og tvangstrening hos gruppeinstruktører, men færre studier har inkludert personlige trenere og forekomsten er dermed lite kjent hos denne populasjonen. Hensikt: Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke forekomst av forstyrret spiseatferd og tvangstrening blant mannlige og kvinnelige personlige trenere i Norge, samt å undersøke sammenheng mellom spiseforstyrret atferd og tvangstrening. Metode: Studien er en kvantitativ tverrsnittstudie hvor innsamling av data foregikk ved bruk av nettbasert spørreskjema. Forespørsel om deltakelse ble sendt ut via e-post og/eller ble publisert i lukkede grupper for personlige trenere på sosiale medier. Forstyrret spiseatferd ble vurdert med spørreskjemaet «Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q), og tvangstrening ble vurdert med «Exercise Addiction Inventory» (EAI). Totalt 49 forsøkspersoner besvarte spørreundersøkelsen (28 kvinner og 21 menn). Resultater: Resultatene viste at kvinner hadde signifikant høyere globalscore (sum av alle subskalaer) enn menn på EDE-Q, men dette ble ikke funnet for EAI. Totalt 20% av utvalget scoret over grenseverdi (cutoff) for EDE-Q og 14% scoret over cutoff for EAI, som indikerer risiko for henholdsvis spiseforstyrret atferd og tvangstrening. Det ble videre funnet en positiv moderat korrelasjon (0.385) for sammenheng mellom spiseforstyrret atferd og tvangstrening, men dette forekom kun hos kvinnene. Konklusjon: For personlige trenere i Norge ble forekomst av spiseforstyrret atferd 20%, seks kvinner og fire menn. Forekomsten av tvangstrening ble 14%, fem kvinner og to menn. Sammenhengen mellom spiseforstyrret atferd og tvangstrening viste en positiv, moderat korrelasjon (0.385).
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleForekomst av spiseforstyrret atferd og tvangstrening blant personlige trenere i Norge.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record