Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorLarsen, Emilie Stålerød
dc.date.accessioned2022-09-20T16:11:17Z
dc.date.available2022-09-20T16:11:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111566554:29689067
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019341
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Diabetes type 2 er den sykdommen som økte mest hos personer med fedme sammenlignet med normalvektige forrige århundre. Nedsatt insulinsensitivitet spiller en viktig rolle i utviklingen av diabetes type 2. Det finnes indikasjoner på at styrketrening kan bedre insulinsensitiviteten hos inaktive individer med og uten diabetes, men litteraturen viser sprikende funn. Formål: Hovedmålet med studien er å undersøke hvordan insulinsensitiviteten hos friske inaktive individer i alderen 30 – 60 år påvirkes av 13 ukers styrketrening. Metode: 57 friske inaktive individer ble inkludert i denne oppgaven. Deltakeren gjennomførte 13 uker med styrketrening to ganger i uken. Insulinsensitivitet ble målt to ganger i kontrollperioden, 8 uker før styrketreningsintervensjonen, rett før styrketreningsintervensjonen og 48 timer etter siste gjennomførte styrketreningsøkt. Det ble tatt et gjennomsnitt av de to tidspunktene i kontrollperioden og brukt som utgangsverdi. DXA ble brukt for målinger av mager masse før og etter styrketreningsintervensjonen. Resultatene ble analysert i Jamovi. Resultat: Det var ingen signifikant forskjell i prosentvis endring i insulinsensitivitet mellom kontrollperioden og intervensjonsperioden (p=0,124). Det var ingen sammenheng mellom insulinsensitivitet og endring i mager masse (p=0,746) Konklusjon: 13 uker med styrketrening to ganger i uken ga ingen signifikante effekter på insulinsensitivitet hos friske inaktive individer i alderen fra 30 – 60 år. Resultatene viste heller ingen signifikant sammenheng mellom insulinsensitivitet og responsen på styrketrening.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleEffekten av 13 ukers styrketrening på insulinsensitivitet hos inaktive voksne individer.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record