Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorPetre, Elena Rozalia
dc.date.accessioned2022-09-20T16:17:16Z
dc.date.available2022-09-20T16:17:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111592165:46022103
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019715
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å undersøke relevansen av dystopisk ungdomslitteratur i engelskfaget i Norge, i lys av de nylig introduserte tverrfaglige temaene: "folkehelse og livsmestring", "demokrati og medborgerskap" og "bærekraftig utvikling". Innholdet i hvert av disse temaene er beskrevet i overordnet del. I tillegg er også "folkehelse og livsmestring" og "demokrati og medborgerskap" inkludert i læreplanen i engelsk. Studien bruker to kvalitative metoder for å besvare forskningsspørsmålet: Hvordan er dystopisk ungdomslitteratur nyttig for å innlemme tverrfaglige temaer i engelskundervisningen? Først presenterer jeg en oversikt over de generelle didaktiske fordelene med sjangeren, gjennom en litteraturgjennomgang. Deretter gjennomfører jeg en litterær analyse av Scott Westerfelds "Uglies" (2005) og Cecelia Aherns "Flawed" (2016). Gjennom nærlesing av romanene utforsker jeg de generiske sidene ved dystopisk ungdomslitteratur som gjør denne sjangeren spesielt egnet for å ta opp de tverrfaglige temaene. Den litterære analysen av romanene tyder på at dystopisk litteratur er høyst relevant for de verdiene og prinsippene vi ønsker å lære elever i Norge. Ved å ta opp temaer som identitet, relasjoner, oppvekst, etiske og sosiale problemer, myndighetskontroll og miljøutfordringer, gir sjangeren en rekke muligheter for å reflektere over og diskutere viktige problemstillinger som er en del av de tre tverrfaglige temaene.
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to examine the relevance of YA dystopian literature in the English classes in Norwegian secondary schools, in light of the newly introduced interdisciplinary topics: "health and life skills", "democracy and citizenship", and "sustainable development". The core curriculum includes all three of these topics, while the first two are also found in the English subject curriculum. The study uses two qualitative research methods to answer the research question: How is young adult dystopian literature useful for integrating interdisciplinary topics into English subject teaching? First, through a literature review, I present an overview of the general didactic benefits of the genre. Next, I conduct a literary analysis of Scott Westerfeld’s "Uglies" (2005) and Cecelia Ahern’s "Flawed" (2016). Through a close-reading of the novels, I explore the generic aspects of YA dystopian literature that make it a particularly suitable genre for addressing the interdisciplinary topics. The literary analysis of the novels suggests that dystopian literature is highly relevant for those values and principles that we aspire to teach students in Norway. By addressing themes such as identity, relationships, growing up, ethical and social problems, governmental control, and environmental concerns, the genre presents numerous opportunities for reflection on and discussion of important issues embedded in the three interdisciplinary topics.
dc.languageeng
dc.publisherInland Norway University
dc.titleYoung Adult Dystopian Literature in the English Subject in Norwegian Secondary Schools. Interdisciplinary topics in "Uglies" (2005) and "Flawed" (2016)
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel