Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSandvik, Caroline
dc.date.accessioned2022-09-20T16:17:21Z
dc.date.available2022-09-20T16:17:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111592165:69840806
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019721
dc.description.abstractDet overordnede målet med denne oppgaven er å diskutere fordelene ved å lese og jobbe med ungdomsromanen The Hate U Give (2018) av Angie Thomas i engelskfaget på videregående skole. Oppgaven undersøker om med denne romanen har potensial til å fremme kritisk tenkning og etisk bevissthet om sosial urett og rasisme hos elevene. Denne oppgaven ser nærmere på viktigheten av å fremme kritisk tenkning og etisk bevissthet i forbindelse med kjerneelementene som er fastsatt i overordnet del i læreplanverket for grunnskole og videregående opplæring, samt elementer læreplanen i engelsk, og utvikling av interkulturell kompetanse. Dette viste til at åpenhet, toleranse og nysgjerrighet overfor andre kulturer, levesett og tankesett er utslagsgivende for å fremme demokratiske verdier og velfungerende mennesker. Et dypdykk ned i tidligere teorier og studier viste også at å jobbe med etikk gjennom arbeid med flerkulturell ungdomslitteratur er gunstig for utviklingen av kritisk tenkning og etisk bevissthet. I The Hate U Give skildrer Angie Thomas flere sider av rasisme, som institusjonalisert rasisme, «white privilege» og «code-switching» på en nyansert og autentisk måte som utfordrer ensidige narrativer. Denne oppgaven argumenterer derfor for at det nyanserte narrativet i The Hate U Give er svært egnet for å fremme kritisk tenkning og etisk bevissthet rundt sosial urett og rasisme.
dc.description.abstractThe overall aim of this thesis is to discuss the benefits of implementing the young adult novel The Hate U Give (2018) by Angie Thomas into the English language classroom in upper secondary. The thesis examines if working with this novel has potential to promote critical thinking and ethical awareness within the students regarding social injustice and racism. I looked into the importance of promoting critical thinking and ethical awareness in connection to the core elements decreed in the core curriculum for primary and secondary education as well as elements from the English curriculum, and the development of intercultural competence. This proved that openness, tolerance and curiosity towards other cultures, ways of living and mindsets are of great importance in fostering democratic values and well-functioning human beings. Looking into previous theories and studies also suggested that working on ethics through usage of multicultural young adult literature is fruitful for the development of critical thinking and ethical awareness. In The Hate U Give Angie Thomas depicts layers of racism such as institutionalized racism, white privilege and code-switching in a nuanced and authentic way that challenge the “single story”. Therefore, this thesis argues that the counter narrative found in The Hate U Give is very suitable for promoting critical thinking and ethical awareness regarding social injustice and racism.
dc.languageeng
dc.publisherInland Norway University
dc.titleIncorporating The Hate U Give in the English language classroom to promote critical thinking and ethical awareness regarding racism and social justice
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record