Show simple item record

dc.contributor.authorSkarli, Jim Broch
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2022-11-07T08:20:58Z
dc.date.available2022-11-07T08:20:58Z
dc.date.created2020-12-18T10:53:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationTidsskrift for omsorgsforskning. 2020, 6 (3), 1-17.en_US
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.issn2387-5984
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3030300
dc.description.abstractBakgrunn: Kommunene har ansvaret for tjenestetilbudet til mange brukere med nevrologiske tilstander, med store variasjoner i funksjonsnivå. Myndighetene har en målsetting om brukerorienterte tjenester, samtidig som de erkjenner at det mangler kunnskap om hvor godt tjenestene legger til rette for mestring og egenverdi for disse brukerne. Artikkelen retter søkelys på hvordan kommuner gjennom en brukerorientering i offentlige tjenesteinnovasjoner tilrettelegger for brukernes mestring og verdiskaping. Dette gjøres ved å kombinere en tradisjonell forståelse av brukerorientering i omsorgstjenestene med verdibegrep fra tjenesteforskning, hvor verdi forstås som bruksverdi for brukeren. Metode: Artikkelen bygger på en dokumentstudie av rapporter fra 19 kommunale prosjekter som mottok tilskudd fra Helsedirektoratet for å utvikle tilbud til målgruppen. Datamaterialet er analysert ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse. Resultat og konklusjon: Studien illustrerer at brukerorientering i form av tilgjengelighet, individuell tilpasning, samordnende og helhetlige tjenester og brukermedvirkning kommer til uttrykk i kommunenes beskrivelser. I prosjektenes utviklingsfase fremkommer dette først og fremst på gruppenivå, mens det i større grad er knyttet til den enkelte bruker i gjennomføringsfasen. Samtidig gir brukernes sammensatte behov og variasjoner i funksjonsnivå kommunene utfordringer knyttet til å etablere og tilby tjenester som fanger opp bredden av målgruppen, og samtidig ivaretar den enkelte brukerens behov. Studien synliggjør et behov for ytterligere kunnskap om bruksverdi for brukerne, samt forholdet mellom kommunenes tilrettelegging av tjenestene og slik bruksverdi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2020/03/sammensatte_behov_og_store_variasjoner
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjecthjernehelseen_US
dc.subjectbruksverdien_US
dc.subjectsamskapingen_US
dc.titleSammensatte behov og store variasjoner. En studie av brukerorientering i kommunale tjenester til personer med nevrologiske tilstanderen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.source.pagenumber1-17en_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2020-03-08
dc.identifier.cristin1861471
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal