Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSagheim, Kristine Blekastad
dc.date.accessioned2022-11-09T14:18:24Z
dc.date.available2022-11-09T14:18:24Z
dc.date.created2021-11-17T11:50:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 2021, 6 117-124.en_US
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3030991
dc.description.abstractI Norge er regional ulikhet en utfordring. En dimensjon ved ulikheten er grad av digitalisering i næringslivet. Litteraturen om regional utvikling og digitalisering beskriver et digitalt skille mellom urbane og rurale regioner. Rurale regioner kjennetegnes av mange små og mellomstore bedrifter (SMB-er), spesielt i reiselivssektoren. Litteraturen viser at kunnskapsdeling er viktig for innovasjon, og ulike former for nærhet kan motvirke eller bidra til deling av kunnskap. Imidlertid vet vi for lite om betydningen av ulike nærhetsdimensjoner i innovasjonsprosesser for SMB-er og hvordan nærhetsdimensjonene utfyller hverandre. Det trengs også mer kunnskap om digitalisering blant SMB-er i rurale regioner. Derfor stiller denne artikkelen følgende spørsmål: Hvilke utfordringer og muligheter opplever små og mellomstore reiselivsbedrifter i rurale regioner ved økt digitalisering sett i lys av nærhetsdimensjoner? Forskningsspørsmålet undersøkes ved å intervjue 17 SMB-er i reiselivssektoren i Innlandet. Analysen viser at digitalisering er utfordrende på grunn av svak bredbåndsdekning og fordi digitalisering er ressurskrevende. Utfordringene knyttes til geografiske avstander og manglende kognitiv nærhet til bedriftene som kan bidra med kompetanse for SMB-ene. Analysen viser at stor sosial nærhet er viktig for SMB-er for å løse utfordringene og realisere mulighetene. Det teoretiske bidraget til litteraturen ligger i dynamikken mellom nærhetsdimensjonene: Fravær av én nærhetsdimensjon kan kompenseres av større nærhet av en annen, noe som indikerer at dimensjonene opptrer i et avhengighetsforhold.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectdigitaliseringen_US
dc.subjectdigitalt skilleen_US
dc.subjectrurale regioneren_US
dc.subjectreiselivsbedrifteren_US
dc.subjectnærhetsdimensjoneren_US
dc.subjectSMB-eren_US
dc.subjectinnovasjonsprosesseren_US
dc.subjectbredbåndsdekningen_US
dc.titleDigitalisering i små og mellomstore reiselivsbedrifter i rurale regioneren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber117-124en_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.journalMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelseen_US
dc.identifier.cristin1955501
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel