Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLorentzen, Nefise Özkal
dc.contributor.authorNordanger, Marte
dc.contributor.authorBern, Linn Terese
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2022-12-12T13:28:31Z
dc.date.available2022-12-12T13:28:31Z
dc.date.created2022-01-28T14:31:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationUNIPED. 2021, 44 (4), 248-261.en_US
dc.identifier.issn1500-4538
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3037297
dc.description.abstractDenne studien fokuserer på studenters egne opplevelser av hvordan omleggingen fra fysisk til digitalt mediert undervisning preget læringsrommet i høyere utdanning under covid-19-pandemien. Studien bygger på seks dybdeintervjuer utført ved Høgskolen i Innlandet høsten 2020, og utforsker i hvilken grad digitalt mediert undervisning som følge av covid-19-pandemiens smitteverntiltak, påvirker forutsetningene for læring gjennom deltakelse. Med utgangspunkt i forskning på digital pedagogikk og teori om læring som deltakelse avdekker analysene tre ulike narrativer om digitalt mediert undervisning under pandemien: opplevelse av økt deltakelse, forvandling fra deltakende til passiv og taus, men også oppfatninger av egen deltakelse som upåvirket. Videre viser analysene at temaene synlighet og tid går igjen i narrativene og har forklaringskraft for hvordan mulighetene for deltakelse i det digitale klasserommet oppleves. Funnene antyder at deltakelse i digitalt mediert undervisning innebærer en ny type kompleksitet og følger andre spilleregler enn tradisjonell klasseromsundervisning. Vi argumenterer for at en bevissthet omkring hva som påvirker deltakelse og interaksjon i digitalt mediert undervisning, er nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk.en_US
dc.description.abstractAbstract: On 12 March 2020, all higher education in Norway was redirected onto digital platforms and communication programs overnight to prevent further spread of the Covid-19 virus. During the academic year of 2020–2021, large student groups received all or part of their teaching through digital tools. This transition forced teachers and students to reorient and change their practices from meetings in classrooms and auditoriums to engagement in digital rooms. The present study focuses on students’ experiences with digital teaching during the early phases of Covid19 and how the abrupt transition from physical to digital teaching affects learning opportunities in higher education by studying students’ own narratives on digital teaching. The study draws on six in-depth interviews collected in autumn 2020 and explores the impact of digitally mediated teaching on learning through participation. The analysis reveals that there is no single shared narrative of digitally mediated teaching; rather, while some students are being silenced by the digital room, others’ narratives emphasize new opportunities to interact and participate. Experiences related to visibility and timerepresent recurring topics in the narratives and we argue that these two factors capture important aspects of obstacles and opportunities for participation in the digitally mediated classroom.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectdigitalt mediert undervisningen_US
dc.subjectcovid-19-pandemienen_US
dc.subjecthøyere utdanningen_US
dc.subjectpraksisfellesskapen_US
dc.subjectlæring som deltakelseen_US
dc.subjectstudentnarrativeren_US
dc.subjectdigitally mediated teachingen_US
dc.subjectCovid-19 pandemicen_US
dc.subjecthigher educationen_US
dc.subjectcommunities of practiceen_US
dc.subjectlearning as participationen_US
dc.subjectstudent narrativesen_US
dc.titleFortellinger om tid og synlighet: en studie av studenters deltakelse i digital undervisning under covid-19-pandemienen_US
dc.title.alternativeNarratives of time and visibility: a study of student participation in digital teaching during the Covid-19 pandemicen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber248-261en_US
dc.source.volume44en_US
dc.source.journalUNIPEDen_US
dc.source.issue4en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1893-8981-2021-04-04
dc.identifier.cristin1992609
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal