Show simple item record

dc.contributor.authorBakøy, Eva
dc.contributor.authorØfsti, Marius
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2023-01-10T14:15:35Z
dc.date.available2023-01-10T14:15:35Z
dc.date.created2022-01-17T12:28:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationNorsk Medietidsskrift. 2021, 28 (2), 01-18.en_US
dc.identifier.issn0804-8452
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3042449
dc.description.abstractDenne artikkelen handler om filmdistribusjon i Norge i et historiske perspektiv. Formålet er å svare på følgendeforskningsspørsmål: Hvordan har filmdistribusjonsbransjen utviklet seg i Norge og hvilke utfordringer står den overfor i dag? En samlet framstilling av denne utviklingen i artikkelform er ennå ikke skrevet, og den økende interessenfor film- og TV-distribusjon som eget forskningsfelt gir et slikt arbeid faglig relevans. Det historiske perspektivet bidrar også til en større forståelse av det krevende omstillingsarbeidet som dagens filmdistributører står overfor. I dageksisterer det betydelig usikkerhet om hvordan filmdistribusjonsbransjen i Norge vil utvikle seg i de kommendeårene. Artikkelens analytiske perspektiv er basert på Edgar Scheins organisasjonsteori og Andrew Spicers begrep«negotiatied dependencies» som framhever hvordan organisasjoner må tilpasse seg og forhandle med omgivelsenefor å overleve. Artikkelen konkluderer med at den norske filmdistribusjonsbransjen har utviklet seg fra å være en integrert del av kinovirksomheten til å bli en separat virksomhet som formes av krevende forhandlinger med kinoene om filmleien, innføring av nye statlige lover og reguleringer, utfordringer knyttet til ny teknologi samt økonomiskeog politiske kriser. Abstract: This article is about film distribution in Norway. It addresses the following research questions: How has the film-distribution industry developed in Norway and what challenges does it face today? To date an overall presentation of this development in the form of an article has not been written, and the growing interest in film/TV distribution as a separate research field lends such work academic relevance. The historical perspective also contributes to a greater understanding of the challenges faced by today’s film distributors. The analytical perspective of the article is based on Edgar Schein's organization theory as well Andrew Spicer’s concept of negotiated dependencies. Both emphasize how organizations have to adapt to the environment in order to survive. The main body of the article argues that the Norwegian film-distribution business has developed from being an integral part of cinema operations to becoming a separate industry mainly shaped by demanding negotiations with the cinemas about film rentals, changing state laws, regulations and challenges related to new technology, and economic and political crises.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectfilm distributionen_US
dc.subjectNorwegian film distributionen_US
dc.subjectfilm historyen_US
dc.subjectfilmdistribusjonen_US
dc.subjectnorsk filmhistorieen_US
dc.subjectfilmbyråeneen_US
dc.titleFilmens grå eminenser: distributøreneen_US
dc.title.alternativeThe Grey Eminences of Film: the Distributorsen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310en_US
dc.source.pagenumber01-18en_US
dc.source.volume28en_US
dc.source.journalNorsk Medietidsskriften_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.18261/ISSN.0805-9535-2021-02-04
dc.identifier.cristin1982473
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal