Show simple item record

dc.contributor.authorElnan, Rune
dc.date.accessioned2023-01-16T10:26:50Z
dc.date.available2023-01-16T10:26:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3043653
dc.description.abstractÅtselspising er en av flere fôringsstrategier for å utnytte matressurser, og en viktig økologisk prosess i nedbrytingen. Bruk av åter er vanlig i perioder med miljøstress, for eksempel ved mangel på byttedyrarter, og som en alternativ matressurs. I et ulverevir vil det alltid være tilgjengelige kadaver avhengig av ulvenes drapstakt. I denne studien har jeg undersøkt bruken av ulvedrepte klauvdyr i Sørøst-Norge. Viltkameraer ble satt opp på 33 kadaver for å overvåke aktiviteten til åtselartene. Totalt undersøkte jeg aktivitetsmønsteret til 6 fugler og 4 pattedyr i åtseldyrsamfunnet. Samtlige kadaver hadde besøk av åtseldyr. De mest tallrike besøkende ut ifra time-lapse bilder var kråkefamilien (Corvidae), kongeørn (Aquila chrysaetos), rødrev (Vulpes vulpes) og jerv (Gulo gulo). Analyser av aktiviteten basert på time-lapse bilder ble gjort for å vise aktivitetsmønsteret til hver art. Jeg skilte mellom aktivitet gjennom døgnet, og for de første 21 dagene etter kameraovervåking startet. Resultatene viser en høy grad av overlapp i aktivitetsmønsteret for alle kombinasjoner av fugler, høy til moderat for pattedyr, og moderat til lavt for kombinasjoner mellom pattedyr og fugler. Videre var sannsynligheten for pattedyrarter på kadaveret høyest mellom 20:00 – 06:00 om natten, og for fugler fra 04:30 – 20:30 på dagtid. Flertallet av arter hadde størst sannsynlighet for forekomst første dagen etter kamera ble satt opp med unntak av fuglesamfunnet som også hadde sannsynlighet utenom dette.en_US
dc.description.abstractAbstract: Scavenging is one of multiple foraging strategies to utilize food resources and an important ecological process in the circle of life. It is common in periods of environmental stress such as lack of prey species, and as an alternative food resource. In a wolf (Canis lupus) territory there will always be available carcasses depending on the wolves kill rate. In this study, I investigated the use of wolf-killed ungulates in south-eastern of Norway. Remote camera traps were used on 33 carcasses to monitor carcass utilization by scavengers. I investigated the activity patterns of six avian and four mammal species in the scavenger community. All kill sites were visited by scavengers. The main visitors in terms of number time-lapse pictures were the corvid species (Corvidae), golden eagle (Aquila chrysaetos), red fox (Vulpes vulpes), and wolverine (Gulo gulo). Further analyses of the activity based on time-lapse pictures were done to show the activity pattern for each species through the day, and for the first 21 carcass days after camera placement. The results show a high degree of overlap in the activity pattern for all pairs of avian species, high/moderate for mammals, and moderate/low for the combination between mammal and avian species. Furthermore, the probability of presence for the mammal species at the carcass is highest at night, between 20:00 – 06:00, and for avian species from 04:30 – 20:30 in the daytime. Furthermore, the probability of presence was highest the first day after camera placement for most of the species except crow (Corvus cornix), raven (Corvus corax) and golden eagle, which also had probability of presence outside of this time window. I found that avian species would linger longer at each carcass compared to mammals.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.subjectscavengersen_US
dc.subjectcamera trapsen_US
dc.subjectwolf-killed ungulatesen_US
dc.subjectactivity patternsen_US
dc.subjectscavenger communityen_US
dc.subjectboreal foresten_US
dc.titleScavenger community on wolf-killed ungulates in the boreal forest in south-east Norwayen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record