Show simple item record

dc.contributor.authorBreiby, Monica
dc.contributor.authorHauge, Åshild Lappegard
dc.contributor.authorHolen, Stig
dc.contributor.authorStølan, Trygve
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2023-02-09T09:05:13Z
dc.date.available2023-02-09T09:05:13Z
dc.date.created2022-11-25T12:55:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationUNIPED. 2022, 250-263.en_US
dc.identifier.issn1500-4538
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3049532
dc.description.abstractKoronapandemien aktualiserte undervisning i digitale læringsmiljø og førte til en bratt læringskurve for undervisere i høyere utdanning. Studiens formål var å få kunnskap om hvordan undervisere opplevde undervisning i digitale læringsmiljø for store studentkull under pandemien. Det er utført to gruppeintervju med erfarne undervisere. Hovedfunnene er at underviserne opplever «svarte skjermer» og mangel på respons hos studentene i digitale læringsmiljø. Dette påvirker dem negativt. De blir slitne og demotiverte og tappes for energi. De opplever at arbeidet mister kvalitet, og at de blir kjedeligere og mindre frie. På den positive siden er det høyt oppmøte, og det tekniske er lett. Gruppearbeid digitalt oppleves også enklere å få til enn i fysiske læringsmiljø, men utfordringen er at mange studenter forlater gruppearbeidet. Datamaterialet avdekker motsetninger mellom undervisernes negative opplevelser og deres positive holdninger til å videreføre det. Undervisning i digitale læringsmiljø ser ut til å kunne føre til en behagelig avstand og dermed en risiko for resignasjon for både studenter og undervisere. Det kan dermed være mer krevende enn undervisning i fysiske miljø. Undersøkelsen ble gjort da dette var ganske nytt. Forventninger om hvordan undervisning skal være, er dermed preget av tradisjonell undervisning i fysiske læringsmiljø. Erfaringene kan se annerledes ut på sikt.en_US
dc.description.abstractAbstract The coronavirus pandemic actualized teaching in digital learning environments and was a steep learning curve for teachers in higher education. The purpose of this study was to gain knowledge about how teachers experienced teaching in digital learning environments for large groups during the pandemic. Two group interviews were conducted with experienced teachers. They experience ‘black screens’ and a lack of response from students in digital teaching environments. This affects them negatively. They become tired, demotivated, and drained of energy. They experience that they lose lecturing skills, become boring and feel less free. On the positive side, attendance is high, and the technical aspects are easy. Breakout groups are easy to manage, but many students leave when this is introduced. The data material reveals contradictions between negative experiences and positive attitudes to continue with it. Teaching in digital learning environments seems to lead to the formation of a comfortable distance. This poses a risk of resignation for both students and teachers. Therefore, this teaching form may be more demanding than teaching in physical environments. The interviews were conducted when teaching in digital learning environments was new, and expectations may be characterized by traditional teaching. The experiences may be different in the long run.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectundervisningen_US
dc.subjectdigitale læringsmiljøen_US
dc.subjectnettundervisningen_US
dc.subjectZoomen_US
dc.subjectsvarte skjermeren_US
dc.subjectunderviseres opplevelseen_US
dc.subjectteachingen_US
dc.subjectdigital learning environmentsen_US
dc.subjectonline teachingen_US
dc.subjectzoomen_US
dc.subjectblack screensen_US
dc.subjectteachers’ experiencesen_US
dc.title«Studentene liker meg mindre på digitale forelesninger» – undervisernes opplevelse med undervisning i digitale læringsmiljø for store studentkull under covid-19-pandemienen_US
dc.title.alternativeStudents like me less in digital lectures’ – Teachers’ experiences with teaching in digital learning environments for large student groups during the Covid-19 pandemicen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber250-263en_US
dc.source.journalUNIPEDen_US
dc.source.issue4en_US
dc.identifier.doi10.18261/uniped.45.4.2
dc.identifier.cristin2081024
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal