Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorVik, Thea
dc.date.accessioned2023-04-24T16:11:26Z
dc.date.available2023-04-24T16:11:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:109713146:37951862
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064632
dc.description.abstractI denne oppgaven analyseres og tolkes bildeboka Ollianna av Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus. Bildeboka tematiserer utvikling av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, samt motstand mot kjønnsnormer i sammenheng med denne utviklingen. Problemstillingen er «På hvilke måter tematiseres kjønnsidentitet i bildeboka Ollianna (2020)?», og denne avgrenses gjennom forskningsspørsmålene «Hvordan formidler bildebokas ikonotekst kjønnsidentitet?» og «Hva slags tilnærming til kjønn formidles i bildeboka?» Oppgavens didaktiske relevans knyttes til det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. Sammenhengen utdypes gjennom litteraturens muligheter som identitetsutviklende, ideologiens plass i litteraturen, og kjønn som et aktuelt og kontroversielt tema i undervisningen. Oppgaven knytter seg til det kjønnsteoretiske feltet. Utgangspunktet mitt er en undersøkende tilnærming til hva kjønn er i en kulturell og sosial kontekst, og hvordan kjønnsteori kan appliseres på tolkningen av ei bildebok. Jeg benytter meg spesielt av Judith Butlers (1990) teori om kjønn som performativ kategori og hvordan diskursive maktstrukturer regulerer kjønnsuttrykk. Gjennom analysen og tolkningen forstås karakterene som representanter for enten en tradisjonell eller en dynamisk tilnærming til kjønn. Protagonisten, Ollianna, sitt forhold til eget kjønn beveger seg fra dysfori til harmoni. Gjennom en uttalt motstand mot de bestående kjønnsnormene, utfordrer Ollianna maktstrukturene. Foreldrekarakterene, Mamma og Pappa, formidles som representanter for tradisjonelle kjønnsnormer. Pappa posisjoneres som et bestemmende overhode, en patriark, i familien. Olliannas motstand mot Pappa leses som motstand mot maktstrukturer på mikro- og makronivå – i familien og i samfunnet. Kjønnsutviklingen formidles gjennom blant annet fargebruk, synsvinkel, posisjonering, bevegelse og attributter i skriften og bildene som sammen utgjør ikonoteksten.
dc.description.abstractThe title of this thesis is “He, she, they: Gender identity in the picturebook - an analysis of Ollianna”. In this thesis, the picturebook Ollianna (2020) by Gro Dahle and Kaia Dahle Nyhus will be analyzed and interpretated by applying concepts from gender theory. The picturebook’s topic is gender development and resistance against gender norms. I will examine in what ways gender identity is portrayed and how approaches to gender are conveyed. By exemplifying how gender is mentioned in the interdisciplinary topic Health and life skills in the National Curriculum “Kunnskapsløftet 2020”, I position the project within a current didactic and societal development and context. The American philosopher and gender theorist Judith Butler (1990), and their theories of gender as performance, will be emphasized. In addition, Butler’s notions on how structures of power in discourse regulates expressions of gender, will be used in the interpretation. The characters in Ollianna are interpretated as representatives of either a traditional or a dynamic approach to gender. The parents are representatives of the traditional approach, while the protagonist’s relationship with their own gender is dynamic and changes throughout the story. I interpret the dad as a patriarch and placed in a position of power within the family. Ollianna’s resistance against the gender norms reads as opposition both within the family and in a larger, societal context. The topics of gender are portrayed through the picturebook’s iconotext using color, point of view, positioning and movement, as well as attributes and more.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHan, hun, hen: Kjønnsidentitet i bildeboka - en analyse av Ollianna
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record