Show simple item record

dc.contributor.authorTeigen, Håvard
dc.date.accessioned2023-06-02T12:00:24Z
dc.date.available2023-06-02T12:00:24Z
dc.date.created2021-12-16T13:35:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationSamfunn og økonomi. 2021, (1), 18-35. https://www.samfunnogokonomi.no/2021/05/bygg-landet-ser-vi-klare-skilje-mellom-dei-to-regjeringsalternativa/en_US
dc.identifier.issn1893-3009
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3069802
dc.descriptionArtikkelen er også tilgjengelig i pdf-utgaven av Samfunn og økonomi, 2021 (1): https://www.samfunnogokonomi.no/wp-content/uploads/2021/06/Samfunn-og-okonomi-2021-nr-1.pdfen_US
dc.description.abstractNår vi ser på utkasta til partiprogram 2021–25: Kva for politikk har partia for å ta heile landet i bruk og på den måten produsere mest mogleg effektivt? Målet med denne artikkelen er å gje svar på dette spørsmålet gjennom ein analyse av utkasta til partiprogramma.1 Eg avgrensar analysen til nærings- og distriktspolitikken. På raudgrøn side studerer eg programma til Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV). På høgresida avgrensar eg analysen til Høgre (H) og Framstegspartiet (Frp). Samanlikninga av politikken blir gjort på tre felt som tradisjonelt har plassert partia på ein høgre-venstre-akse. Intervensjon I: Kva er partia villige til å privatisere eller bruke marknadsmekanismar på? Intervensjon II: Vil partia bruke offentleg eigarskap til bedrifter for å nå politiske mål? Intervensjon III: Vil partia planlegge for framtidig utvikling av næringar og distrikt?en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.relation.urihttps://www.samfunnogokonomi.no/2021/05/bygg-landet-ser-vi-klare-skilje-mellom-dei-to-regjeringsalternativa/
dc.subjectpartiprogrammeren_US
dc.subjectnæringspolitikken_US
dc.subjectdistriktspolitikken_US
dc.titleBygg landet: Ser vi klare skilje mellom dei to regjeringsalternativa?en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.source.pagenumber18-35en_US
dc.source.journalSamfunn og økonomien_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.cristin1969456
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record