Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSælen, Vetle
dc.date.accessioned2023-06-21T16:10:28Z
dc.date.available2023-06-21T16:10:28Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:148069541:37098589
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3072503
dc.description.abstractSammendrag Formål: Formålet med denne studien var å undersøke forskjeller i prestasjonsbestemmende faktorer og prestasjonsforskjeller for elitesyklister og godt trente syklister, i uthvilt og sliten tilstand, når det ikke er forskjell i maksimalt oksygenopptak (V̇O2maks). Metode: 12 mannlige elitesyklister ble rekruttert til denne studien (V̇O2maks = 76.8 ± 6.1 mL·min−1·kg−1). Hvor de gjennomførte sykkeltest og måling av hemoglobinmasse (hbmasse). En kontrollgruppe på 12 syklister ble matchet opp mot elitesyklistene med mål om lik V̇O2maks (hhv. 76.7 ± 3.0 mL·min−1·kg−1). Testingen ble gjennomført innenfor 14 dager (n = 22) i desember og 3 dager i januar (n = 2). Resultat: Elitegruppen var bedre enn kontrollgruppen i gjennomsnittlig effekt under 15- minutters prestasjonstest (hhv. 352 ± 32 og 319 ± 37 W, p = 0.029). Det var forskjell i hbmasse per kg kroppsvekt (per kg), til fordel for elitegruppen (hhv. 14.6 ± 0.9 og 13.6 ± 1.2 g, p = 0.020). Det var korrelasjon mellom gjennomsnittlig effekt under 15- minutters prestasjonstesten og hbmasse per kg (p = 0.036). Elitegruppen hadde høyere effekt per kg og utnyttelsesgrad ved 4 mmol·L-1 blodlaktatkonsentrasjon ([La-]) (hhv. 4.67 ± 0.42 og 4.33 ± 0.35 W, p = 0.044; og hhv. 82.5 ± 4.1 og 78.3 ± 4.1 %, p = 0.022). Hbmasse korrelerte med effekt 4 mmol·L-1 [La-] (p = 0.007), og tendens til korrelasjon med utnyttelsesgrad 4 mmol·L-1 [La-] (p = 0.087). Det var også korrelasjon mellom effekt 4 mmol·L-1 [La-] og effekt ved 15- minutters prestasjonstest (p < 0.001). Konklusjon: De sentrale forskjellene mellom elitesyklistene og kontrollgruppen i denne studien var prestasjon under 15- minutters prestasjonstest. Elitesyklistene var bedre enn kontrollgruppen i utnyttelsesgrad og hbmasse per kg, som korrelerer godt med forbedret effekt per kg ved 4 mmol·L-1 [La-].
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titlePrestasjon i sliten tilstand skiller elitesyklister fra godt trente syklister
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record