Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSørensen, Margit Dahl
dc.date.accessioned2023-06-28T16:10:35Z
dc.date.available2023-06-28T16:10:35Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:148069541:99147001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074070
dc.description.abstractSammendrag Formål: Formålet med denne studien var å sammenligne effektene av 7-dager moderat intensitet trening (MIT) bolk (BOLK), med normal trening (KON) for samme gruppe på prestasjonsbestemmende faktorer og sykkelprestasjon. Gruppen bestod av godt trente mannlige syklister (n = 30; maksimalt oksygenopptak (VO2maks) = 70,5 ± 4,6 mL·min-1·kg-1) Metode: Etter pre-test ble deltakerne delt i to grupper, hvor (n = 16) startet med 7-dager MIT bolk etterfulgt av 6 dager restitusjon, og (n = 14) startet med normal trening. Ved test etter første periode byttet gruppene intervensjon. MIT-bolk bestod av 6 intervaller, fordelt på syv dager, tilsvarende 14-15 på Borg`s 6-20 skala. Intervallene ble gjennomført i følgende rekkefølge: 7x10 min, 6x12 min, 5x14 min, hviledag, 7x10 min 5x14 min og 6x12 min. Kontrollperioden inneholdt lavintensitetstrening og totalt fire intervaller. Resultat: BOLK hadde større endring enn KON i VO2maks (hhv. 2,0 ± 3,9 %, vs. 0,0 ± 3,5 %, p = 0,050), maksimal aerob effekt (Wmaks), (hhv. 2,4 ± 4,1 %; -0,3 ± 4,1 %, p = 0,019) og effekt 4 mmol∙L-1 blodlaktatkonsentrasjon ([La-]) (hhv. 3,9 ± 4,4 %, -0,9 ± 3,3 %, p < 0,001). Det var tendens til forbedring i arbeidsøkonomi for BOLK sammenlignet med KON i uthvilt (hhv. 0,1 ± 0,4 %-poeng, -0,1 ± 0,5 %-poeng, p = 0,061), og sliten tilstand (hhv. 0,2 ± 0,6 %-poeng, -0,1 ± -0,0 %-poeng, p = 0,059). Det ble ikke observert noen andre prestasjons relaterte forskjeller. Det var moderat korrelasjon mellom total tid > 90 % av VO2maks og prosent endring i Wmaks (p = 0,041, r = 0,451) og tendens til moderat korrelasjon mellom total tid > 90 % av VO2maks og prosent endring i Wmaks (p = 0,054, r = 0,407). Konklusjon: For godt trente syklister gir syv dager MIT bolk, med seks intervaller, og seks påfølgende dager med restitusjon, større forbedring i terskeleffekt, Wmaks og VO2maks, men ikke prestasjon i 15 minutters prestasjonstest, sammenlignet med tradisjonell trening.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleSyv dager moderat intensitet bolk bedrer prestasjonsbestemmende faktorer for godt trente syklister
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel