Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorOdin Solgaard
dc.date.accessioned2023-07-11T16:10:16Z
dc.date.available2023-07-11T16:10:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136493732:37701453
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077660
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractMålet med denne masteroppgaven er å svare på problemstillingen: Hvordan forstår lærerutdannere tverrfaglig undervisning, og hvilken kunnskap har de om dette? For å kunne svare på denne problemstillingen er det blitt gjort to fokusgruppe intervjuer av lærerutdannere i fagene naturfag og matematikk. I disse intervjuene er det blitt stilt spørsmål som omhandler hva begrepet tverrfaglig undervisning innebærer og dere forståelse rundt temaet. Disse intervjuene har da blitt analysert. Dette er en kvalitativ studie der intervjuene er dataen som legger til grunnlag for analysen. I analysen er det blitt benyttet rammeverket til Drake og Reid (2018) rundt de fire nivåene av tverrfaglig undervisning. Tidligere forskning viser til at naturfag og naturfagdidaktikk er et gjennomgående tema i mye tverrfaglig undervisning (Campbell og Henning, 2010; Drake og Burns, 2004; Zeidler og Nichols, 2009). I diskusjonen trekkes resultatene fra intervjuet frem og det sees på i lys av teori og forskning på feltet. Det har kommet fram at lærerutdannere har god forståelse for tverrfaglig undervisning, men har det er noen ulikheter på kunnskapen rundt temaet.
dc.description.abstractThe goal of this study is to answer the following issue: How does teacher educators understand integrated curriculum, and what type of knowledge do they have on the subject? To answer this issue there has been conducted two focus group interviews of teacher educators in science and maths. In these interviews there has been asked questions surrounding the phrase integrated curriculum and their understandingo of the subject. In interviews have later been analyzed. This is a qualitative study where the interviews are the data laying the foundation for the analysis. In the analysis the framwork, that contains the four levels of integrated curriculum, developed by Drake and Reid (2018) have been used. Earlier research on this subject shows that science and science didactics is an overarching theme in integrated curriculum (Campbell og Henning, 2010; Drake og Burns, 2004; Zeidler og Nichols, 2009). In the discussion the results from the interview are higlighted and viewed in the light of theory and research in the field. It has emerged that teacher educators have a good understanding of integrated curriculum, but there are some differences in their knowledge of the topic.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleTverrfaglig undervisning: En analyse av lærerutdanneres forståelse og kunnskaper rundt temaet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record