Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorReinemo, Sylvie
dc.date.accessioned2023-07-12T16:10:32Z
dc.date.available2023-07-12T16:10:32Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136494081:37632335
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078312
dc.description.abstractI lys av globalisering, er det en pågående diskusjon og skifter angående språk, mobilitet og rom som medfører et behov for å revurdere den etablerte meningen om språk. Dette manifesterer seg særlig ved fokuset på engelsk som et L2 som i stor grad brukes av personer som ikke har engelsk som morsmål. Dette skiftet har i tillegg påvirket de normene som styrer det engelske språk, samt medført ulike oppfatninger om verdien av det engelske språk. Denne avhandlingen har til formål å analysere og undersøke hvordan mobilitet og rom påvirker praksis av det engelske språk samt normene og oppfatningen av verdien av det engelske språk. Gjennom empiriske studier og intervjuer av tre kongolesiske studenter med et livsopphold i Uganda, har studiet samlet empiriske materialer for avhandlingens formål. Resultatene fra studiene tilsier at mobilitet og rom har påvirket hvordan de tre intervjuobjektene benytter det engelske språk på ulike måter. En av de jeg intervjuet beskrev transspråking som et direkte resultat av hennes erfaringer med mobilitet og rom. Et annet intervjuobjekt beskrev hyppig skifte og variasjon mellom flere språk som en måte å forstå språk – som igjen påvirkes av mobilitet og rom. Det tredje intervjuobjektet understreket viktigheten av å implementere intertekstuelle ressurser som en effektiv kommunikasjonsmåte. Intervjuobjektets perspektiv kan også være påvirket av hans opplevelser av mobilitet og rom – som har utsatt ham for et spekter av ulike variasjoner av det engelske språk. Resultatene fra studiene viser også at oppfatningen av verdien av det engelske språk opererer i overordnede skalaer hvor verdien av engelsk forandrer seg avhengig av mobilitet og rom. Det virker overordnet som at mobilitet og rom har spilt en rolle ved utviklingen av det engelske språk hos alle de tre intervjuobjektene – noe som fremhever kompleksiteten ved samspillet mellom språk og kultur sett i en flerspråklig kontekst.
dc.description.abstractIn light of globalization, there have been discussions on language, mobility, and space that prompt a reevaluation of our basic beliefs about language and language practices. One particular area of focus is the rise of English as a lingua franca, with non-native speakers comprising the majority of users. This shift in the norm of English practice has, additionally, led to varied perceptions of the language’s value. This MA thesis reports a study examining how does mobility and space affect English practice, as well as perceived value of English. Through three study cases of three Congolese learners with transit from Uganda was data collected through interviews. The results reveal that mobility and space has had an impact on the English practices of the participants in different ways. One participant reports of a natural practice of translanguaging as a reflection of her experiences of mobility and space, another participant reports of a more fluid and dynamic understanding of language, which may also be influenced by the experiences of mobility and space. While the last participant emphasizes the importance implementing intertextual resources to communicate effectively. This perspective may also be influenced by his experiences of mobility and space, which may have exposed him to a range of different English language practices and variations. The results also show that the perceived value of English operates in stratified scale levels where the attribution of value of English changes depending on mobility and space. Overall, it seems that mobility and space have played a role in shaping the language practices of these individuals, highlighting the complex interplay between language and culture in multilingual contexts.
dc.languageeng
dc.publisherInland Norway University
dc.title" I'm sorry, but your English is too African: A study on language, mobility and space.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel