Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVik, Stine
dc.contributor.authorHausstätter, Rune
dc.date.accessioned2023-09-19T12:42:00Z
dc.date.available2023-09-19T12:42:00Z
dc.date.created2022-10-20T16:09:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 2022, 8, 362-374.en_US
dc.identifier.issn2387-5739
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3090480
dc.description© 2022 Stine Vik & Rune Hausstätter. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.en_US
dc.description.abstractDenne artikkelen er delvis et svar på Jan Grues (2021) problematisering av grunnlaget for et spesialpedagogiske fagfelt. Han reiser relevant kritikk, men samtidig krever hans problematisering av fagfeltet en større innsikt i bredden innen det spesialpedagogiske feltet. Vi hevder at fagfeltet består av to hovedtradisjoner, og at mange av de problemene som Grue peker på langt på vei blir håndtert innad i feltet. Hans kritikk treffer godt på sentrale deler av de dominerende perspektivene som spesialpedagogikken preges av. Grues kritikk tar imidlertid ikke høyde for mangfoldet innen spesialpedagogikken. Som eksempel på en alternativ spesialpedagogikk blir Vygotskij defektologi (defectology) kort presentert. Dette eksemplet viser hvordan spesialpedagogikken som fagfelt ikke kan reduseres til en ensidig kategorisk forståelsesramme, men tvert imot inneholder nødvendige perspektiver til både å korrigere seg selv og det utdanningssamfunnet fagfeltet er en del av.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectkategorieren_US
dc.subjectvitenskapelig legitimiteten_US
dc.subjectinkluderingen_US
dc.subjectVygotskijen_US
dc.titleBør «spesialpedagogikk» være et eget felt? Et innenfra-perspektiven_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber362-374en_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikken_US
dc.identifier.doi10.23865/ntpk.v8.3719
dc.identifier.cristin2063363
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal