Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorLiheim, Therese
dc.contributor.authorStrandvik, Henning
dc.date.accessioned2023-11-07T17:10:17Z
dc.date.available2023-11-07T17:10:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:166889452:45158646
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3101200
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractMålet med studien var å få innsikt i hvordan seksuell orientering eller kjønnsuttrykk påvirker karriereutvikling og karrierevalg hos LHBT-personer. Studien belyser LHBT-personers opplevelser og erfaringer i utdanningssystemet og i arbeidsliv, i lys av legning og kjønnsuttrykk. Informantenes refleksjoner omkring betydningen av legning og kjønnsuttrykk for deres karriereutvikling og valg står i sentrum. I studien benytter vi et bredt kunnskapsgrunnlag og teori om avgrensning og kompromisser i yrkesvalg, teori om Life-designing og teori om individers behov for ulike typer anerkjennelse. Vi gjør dette med et sosialt rettferdighetsorientert blikk på de hindrende strukturene og menneskers behov for anerkjennelse for å forstå hvordan informantene avgrenser yrkesvalg og inngår kompromisser i sitt Life-design. Studien bygger på empiri innhentet ved semistrukturerte dybdeintervjuer av 6 informanter som identifiserer seg som «skeive», eller LHBT-personer. Intervjumaterialet ble kvalitetssikret og analysert ved bruk av Stegvis Deduktiv – Induktiv Metode (SDI). Dette resulterte i 4 konsepter som ble drøftet og diskutert. Studien bekrefter at det er mekanismer og mennesker i samfunnet som bidrar til at noen opplever belastning i utdanning og arbeidsliv på grunn av sin legning. Dette masterprosjektet er et bidrag til mer kunnskap om utfordringer for LHBT-personer i karriereutvikling og -valg, og avdekker områder det er behov for mer kvalitativ forskning på. Med et sosialt rettferdighetsperspektiv argumenterer vi i avslutningen for at det er minst like viktig å stille spørsmål ved heteronormative diskurser, normer og atferd som å påvirke individer til å passe inn. Dette inkluderingsperspektivet utfordrer politikere, forskere, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, karriereveiledere og medmennesker til større innsats for å inkludere og likestille LHBT-personer i utdanning og arbeid.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.title«Skjønner faen ikke hvorfor vi skal ha Pride-parader… - LHBT i utdanning og arbeidsliv»
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel