Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorGimle, Magnus Sørdal
dc.date.accessioned2023-11-24T17:10:13Z
dc.date.available2023-11-24T17:10:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:166759266:34490191
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3104621
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker læreres refleksjoner om bruk av modeller i naturfagundervisning med ungdomsskoleelever. Spesielt kartlegger studien hva lærere vektlegger ved to kjente naturfaglige modeller. Videre reflekteres det over aktivering av elevers bakgrunnskunnskap når modellene benyttes i undervisning ved en sosialsemiotisk tilnærming. Modellene består av illustrasjoner som lærerne kjenner til, der den ene modellen fremstiller vannets kretsløp, og den andre fremstiller drivhuseffekten. Data er samlet inn ved intervjuer av tre naturfagslærere som alle har jobbet i skolen over flere år. Dataene er gjennomført ved en todelt analyse. Først har jeg gjort en tematisk analyse av begreper som går igjen i intervjuet, deretter har jeg analysert lærernes refleksjoner til de to modellene. Funn fra analysen viser at lærerne som intervjues på generell basis er godt kjent med bruk av modeller. De kjenner godt til begge modellene som vises til i studien og reflekterer rundt egen bruk av modeller i undervisningssammenheng hvor de også ser på modeller som en viktig ressurs i naturfagundervisning. Modellene kan bidra med støtte til både lærerne og elevene når de skal lære om abstrakte og vanskelige prosesser, og måten modellene brukes på kan videre gi elevene kunnskaper og diskusjoner som hjelper elevene med å utvikle forståelse.
dc.description.abstractThis master's thesis examines teachers' reflections on the use of models in science education with secondary school students. Specifically, the study investigates what teachers emphasize regarding two well-known scientific models and how they reflect on activating students' prior knowledge when using the models in teaching. The models consist of illustrations that the teachers are familiar with, where one model represents the water cycle, and the other represents the greenhouse effect. Data was collected through interviews with three science teachers, all of whom have worked in schools for several years. The data was analyzed in two parts. First, a thematic analysis of recurring concepts in the interviews was conducted, and then the teachers' reflections on the two models were analyzed. Findings from the analysis indicate that the interviewed teachers are generally well acquainted with the use of models. They have reflected on their own use of models in the context of teaching and consider models to be an essential resource in science education. The models can provide support for both teachers and students when learning about abstract and challenging processes, and the way the models are used can further provide students with knowledge and discussions that help them develop understanding.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleLæreres oppfatninger om to lærebokmodeller i naturfag for ungdomstrinnet – en sosialsemiotisk tilnærming
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record