Show simple item record

dc.contributor.authorKårstein, Asbjørn
dc.contributor.authorTholstrup, Line Marie
dc.contributor.authorLauritzen, Tonje
dc.date.accessioned2023-12-18T14:29:43Z
dc.date.available2023-12-18T14:29:43Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8380-430-0
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3108059
dc.description.abstractFølgeevalueringen har hatt som mål å identifisere faktorer som påvirker samskapende sosial innovasjon og fylkeskommunenes rolle som støttespillere for kommunenes folkehelsearbeid. Sentrale spørsmål inkluderte karakteristika ved fylkeskommunenes innsats, hvordan denne innsatsen støttet innovasjonsprosesser, og hva som fremmet eller hemmet samskaping og sosial innovasjon. Evalueringen viser at kompetanseheving har spilt en sentral rolle i å fremme samskaping og sosial innovasjon i programmene. Innovasjonsprosessene ble tilrettelagt gjennom bruk av ulike verktøy og metoder, inkludert tverrfaglig samarbeid og inkludering av erfaringsbasert kunnskap. Evaluering har vært sentralt i programmene, med vekt på metodisk tydelighet og egenevaluering. Implementering og spredning av prosjekter og arbeidsmetoder har vært en kompleks prosess som krever god kommunikasjon og vilje til å opprettholde innovative tilnærminger. Erfaringene fra prosjektet viser viktigheten av forutsigbarhet, handlingsrom, og deling av erfaringer. Programmene har bidratt til organisasjonslæring, endret planleggingsmetoder, og oppmuntret til samarbeid og innovasjon. Konklusjonen er at programmene har hatt en positiv innvirkning på folkehelsearbeidet, spesielt gjennom samskaping og kompetanseheving. Fylkeskommunen har spilt en viktig rolle som støttespiller for kommunenes programarbeid, og deres rolle som "oversetter" har vært avgjørende for suksessen.en_US
dc.description.sponsorshipDenne rapporten er utarbeidet av Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet, på oppdrag fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Østlandsforskning har fulgt Program for folkehelsearbeid i kommunene i Vestfold og Telemark over nesten fire år, og har evaluert fylkeskommunes rolle som understøtter i programmet. Fokus er på fylkeskommunens rolle som tilrettelegger for samskaping og sosial innovasjon i kommunenes folkehelsearbeid.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;22/2023
dc.subjectprogram for folkehelsearbeid i kommuneneen_US
dc.subjectVestfolden_US
dc.subjectTelemarken_US
dc.subjectevalueringen_US
dc.subjectfølgeevalueringen_US
dc.subjectunderstøtteren_US
dc.subjectsamskapingen_US
dc.subjectsosial innovasjonen_US
dc.subjectfylkeskommuneren_US
dc.titleSamskaping og sosial innovasjon i Program for folkehelsearbeid: Evaluering av Vestfold og Telemark fylkeskommunes rolle som utviklingsaktøren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Forfatter/ Høgskolen i Innlandeten_US
dc.source.pagenumber134en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record