Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorGrimsgaard, Cathrine
dc.contributor.editorJordet, Hege
dc.date.accessioned2024-01-23T08:39:58Z
dc.date.available2024-01-23T08:39:58Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-8380-467-6
dc.identifier.issn2535-4140
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3113229
dc.description.abstractVårt såkornsprosjekt har handlet om organisering av læringsprosesser i profesjonsutdanningen av kommende barnevernspedagoger. Som lærere på denne utdanningen er vi opptatt av hvordan studentene kan utvikle profesjonell identitet og kompetanse som gjør dem i stand til å gå inn i et av velferdssamfunnets mest komplekse arbeidsfelt; sosialfaglig arbeid med barn, unge og familier i særlig sårbare og utsatte livssituasjoner. Problemstillingen for prosjektarbeidet er formulert slik: Hvordan kan vi, som lærere på barnevernspedagogutdanningen på Lillehammer, organisere undervisningen slik at den gir studentene muligheter for å bygge relevant kompetanse og identitet som barnevernspedagoger? I prosjektet har lærergruppa, som et lærende faglig fellesskap, arbeidet med å tydeliggjøre det pedagogiske grunnsynet vårt gjennom erfaringsdeling og kritisk drøfting. Vi er opptatt av at et aktivt forhold til egen læringsprosess, både under og etter utdanningen, er en forutsetning for profesjonskvalifiseringen. Et sentralt fokus har derfor vært hvordan vi kan organisere undervisningen på måter som bidrar til studentaktiv læring, og at studentene «lærer å lære». I denne rapporten løfter vi fram noen undervisningsopplegg som har vært gjenstand for oppmerksomhet under prosjektarbeidet. Hvert opplegg blir presentert med bakgrunnen og gjennomføringen - og med en faglig og pedagogisk forankring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;1/2024
dc.subjectBarnevernspedagogen_US
dc.subjectDanningen_US
dc.subjectLæringsprosesseren_US
dc.titleSammenveving : Barnevernspedagogutdanningen som arena for utvikling av profesjonell identitet og kompetanseen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Forfatteren/Høgskolen i Innlandet


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel