• Digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 2: Ajer 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og ...
  • Digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 3 

   Hope, Rafael; Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje (Notat, Working paper, 2009)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og ...
  • Evaluation of Learning Processes in general and Computer Supported Learning Processes in particular 

   Faugli, Bjørn (21;2003, Research report, 2003)
   Denne artikkelen fokuserer på evaluering av læringsprosesser med vekt på utfordringer knyttet til IKT støttet læring. Utviklere på dette fagområdet er opptatt av forbedring av læringsprosesser, men tilnærmingene lider ofte ...
  • Evolution of Education, Theories of Learning and Computer Supported Learning 

   Faugli, Bjørn (20;2003, Research report, 2003)
   Forståelse av hvordan utdanning har utviket seg gjennom historien og innsikt i læringsteorier er viktig for effektiv planlegging og implementering av IKT støttede læringsprosesser i årene som kommer. I førhistorisk tid ...
  • From Intra to Inter Organizational Development and Computer-Supported Learning 

   Faugli, Bjørn (Notat;10/2003, Working paper, 2003)
   English: The objective of this paper is to provide a contextual background of contemporary research on Computer Supported Learning. Many researchers and developers, focusing on e-learning issues, have a relatively narrow ...
  • Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1: Ajer 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra første fase i forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale ...
  • Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1: Åretta 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra første fase i forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale ...
  • NBLE (Net Based Learning Environment) 

   Faugli, Bjørn (23;2003, Research report, 2003)
   Denne rapporten beskriver og presenterer resultater fra forsknings og utviklingsprosjektet PedTek (Pedagogikk og Teknologi). Prosjektet ble startet i 1997 og Det Kongelige Kirke, undervisnings og Forskningsdepartement ...
  • On-Line learning and Traditional Organizations 

   Faugli, Bjørn (22;2003, Research report, 2003)
   Denne artikkelen peker på at en endring av fokus er nødvendig når tradisjonelle organisasjoner skal ta i bruk nett baserte lærings program. Tradisjonelle organisasjoner innen høyere utdanning er byråkratier strukturert ...