• Hvordan ivaretar Forsvarsbygg brukerens behov? 

      Hauge, Lars; Hesthagen, Martin (Student paper, others, 2011)
      Denne oppgaven har tatt for seg problemstillingen hvordan Forsvarsbygg ivaretar brukerens behov. Forsvaret i Østerdal garnison har siden 2007 jobbet med å identifisere og fremme det fremtidige behovet for forlegning til ...