• Kan et Spesialistkorps motivere avdelingsbefalet til å bli? 

      Hjelvik, Alf Ove (Student paper, others, 2013)
      Denne prosjektoppgaven er skrevet som en avsluttende del av mitt årsstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedemark, avdeling Rena. Jeg har i oppgaven benyttet meg av pensum fra hele studiet, man valgt å fokusere ...