• Motivasjon: hvordan beholde gode medarbeidere 

      Auran, Helga Marie (Student paper, others, 2013)
      Denne oppgaven omhandler temaet motivasjon og oppgavens formål er å finne ut hva det er som motiverer medarbeidere til å bli værende i en organisasjon eller en stilling. Problemstillingen er om ansatte med gjennomsnittlig ...