• "Gravide i jobb" 

   Guldbækhei, Bente G.; Lånke, Ingrid K.; Larsen, Trine Lise B. (Student paper, others, 2013)
   Temaet for denne prosjektoppgaven er mellomleders rolle i tilretteleggingen for gravide arbeidstakere. Vi har sett på positive og negative sider ved gjennomføring av tiltaket for mellomlederen og hvor mellomledernes fokus ...
  • Hvordan påvirker ufrivillig deltid helsepersonalets motivasjon, engasjement og jobbtilfredshet i arbeidet? 

   Tunheim, Tone; Tengesdal, Bjarne (Student paper, others, 2013)
   Fra sammendraget: I prosjektoppgaven for fjerde semester på årsstudium organisasjon og ledelse, har vi sett nærmere på hvordan ufrivillig deltid påvirker arbeidstakers psykologiske tilknytning til arbeidet. Ufrivillig ...