• "Min dør er alltid åpen" 

      Bakken, Gry; Duenger, Karoline; Pettersen, Marianne (Student paper, others, 2011)
      Målet med denne oppgava er å besvare problemstillingen: Hvordan påvirker mannlig kontra kvinnelig ledelse arbeidsmiljøet i en avdeling? Kan man finne forskjeller og i tilfelle hvilke? Oppgaven vektlegger kommunikasjon ...