• Hva øker motivasjonen til faglig ytelse hos ansatte på sykehjem? 

      Dybdal, Rita Kristin; Lindby-Aas, Elinor Ann (Student paper, others, 2012)
      Vi er to sykepleiere med lederansvar på sykehjem i Hedmark. En viktig del av vår jobb, er å få hver og en ansatt til å gjøre en så god jobb som mulig. Det er bakgrunn for vår forholdsvis lille studie. Denne oppgaven skulle ...