• Samhandling i redningsoperasjoner under kriser 

      Hegseth, Siri; Brouwer, Gonda (Student paper, others, 2012)
      Denne prosjektoppgaven belyser samhandling i redningsoperasjoner under kriser. For å få svar på problemstillingen har vi benyttet organisasjonsteori og intervju med utgangspunkt i en case. Redningsorganisasjoner har en ...