• Motivasjon og arbeidsmiljø i endringsprosesser 

      Kvam, Sophie; Kohmann, Linn (Student paper, others, 2012)
      I denne oppgaven vil vi se nærmere på om de tre store endringsprosessene i høgskoleadministrasjonen ved Høgskolen i Hedmark de siste to årene (omstilling, flytting og potensiell sammenslåing) har påvirket arbeidsmiljøet ...