• Avdelingsbefalets motivasjon: hvorfor slutter avdelingsbefal før tiden? 

      Smebye, Arild; Tandstad, Espen; Brustuen, Eystein (Student paper, others, 2013)
      Dette prosjektet er utarbeidet i forbindelse med avsluttende oppgave, i vårt årsstudium i organisasjon og ledelse ved Høyskolen i Hedmark og Studiesenteret.no. Vi har tatt utgangspunkt i pensum fra hele studiet, men ...