• Påvirkes innstillingen til målkrav av subjektiv mestringsevne? 

      Hognestad, Solveig; Torgeirsen, Kjetil (Student paper, others, 2012)
      Oppgavens formål er å bekrefte eller avkrefte hypotesen om at subjektiv mestringsevne påvirker ansattes innstilling til målkrav, samt å undersøke om kofaktorene alder, utdanningsnivå og kjønn har samtidig påvirkning. Det ...