• Instruktører ved Hærens befalsskole 

      Dyrkorn, Kari-Anne; Østvold, Kjell-Arne (Student paper, others, 2012)
      Denne studien handler om hva som kjennetegner instruktører ved Hærens befalsskole. Vi undersøker hvilke faktorer som påvirker deres motivasjon til å bli dyktige. Videre så undersøker vi tilbakemeldingers innvirkning på ...