• Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage 

      Antonsen, Tor-Erik (Student paper, others, 2013)
      Denne studien ser på pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage (PUB), som er et videreutdanningstilbud for førskolelærere. Hvordan Klausjorda Barnehage i kjølvannet av PUB studiet har utført et kvalitetsarbeid i form av et ...