Show simple item record

dc.contributor.authorMelvær, Truls Magne
dc.contributor.authorSannesmoen, Janne
dc.contributor.authorFramaas, Ann-Lisbeth
dc.date.accessioned2011-09-07T13:36:27Z
dc.date.available2011-09-07T13:36:27Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132084
dc.description.abstractDenne prosjektoppgaven er et samarbeid mellom tre studenter som har studert organisasjon og ledelse på Høgskolen i Hedmark. Temaet i oppgaven omhandler hvilke utfordringer mellomledere ved de videregående skolene i Østfold fylkeskommune (Øfk) opplever i forhold til å innfri forventninger de stilles ovenfor. Bakgrunnen er fylkeskommunens utforming av nytt styringssystem nedfelt i "System for styring av videregående skoler", som ble innført i 2008. Da et nytt ledernivå ble innført i skolene i Østfold, så fylkeskommunen behovet for å sikre lederkompetansen. De har gjennom sine ledelsesprinsipper tydelige retningslinjer og forventninger til sine mellomledere. Et obligatorisk utdanningsprogram ble også iverksatt i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Gjennom en anonym spørreundersøkelse har gruppen kartlagt hvilke utfordringer mellomlederne i de videregående skolene opplever i forhold til å innfri forventningene i ledelsesprinsippene. Dette omhandler blant annet temaer som berører utfordringer innen kommunikasjon, beslutningstagning, konflikter og mellomlederes dilemmaer. Resultatene i undersøkelsen er relativt omfattende ettersom det er flere temaer som berøres. Vi ser at i hovedsak mestres forventningene uten store utfordringer, likevel viser våre funn at mellomlederne har noen utfordringer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectØstfold fylkeskommuneen_US
dc.subjectvideregående skoleen_US
dc.subjectmellomlederen_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.subjectbeslutningstagningen_US
dc.titleMellomleders opplevde utfordringer - i forhold til forventningeren_US
dc.typeStudent paper, othersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record