Show simple item record

dc.contributor.authorRostille, Wenche Kristin
dc.date.accessioned2012-09-05T07:05:04Z
dc.date.available2012-09-05T07:05:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132104
dc.descriptionProsjektarbeid organisasjon og ledelse, 2012no_NO
dc.description.abstractDenne prosjektoppgaven er en empirisk undersøkelse av hvordan skoleleder/rektor tilrettelegger for kompetanseheving på klasseledelse for lærerne. Det empiriske grunnlaget for oppgaven er intervju av to rektorer og to lærere fra to forskjellige skoler i Hedmark fylke. Hvorav en storskole og en fådelt skole. Den kvalitative undersøkelsen ser på hvordan tilretteleggelse for klasseledelse kontra det som er nedfelt i stortingsmeldinger og lovverk kommer til uttrykk på disse to skolene. I undersøkelsen ses det også på hvordan kompetanseøkning av klasseledelse blir utført i henhold til Læringsplakaten for kunnskapsløftet og hvordan ledere synes å benytte seg av Hersey og Blanchard modell for situasjonsbetinget ledelse. Dagens rektorer er stadig i krysspress grunnet mye administrative oppgaver, og teori og empiri søker å belyse om lederne får tilrettelagt for klasseledelse slik de ønsker. All teori og empiri som er innhentet i denne undersøkelsen relateres til hvordan lederne synes å være nøkkelkomponenten i utviklingen av klasseledelse.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectempirisk undersøkelseno_NO
dc.subjectskolelederno_NO
dc.subjectrektorno_NO
dc.subjecttilretteleggingno_NO
dc.subjectkompetansehevingno_NO
dc.subjectklasseledelseno_NO
dc.subjectintervjuerno_NO
dc.subjectstortingsmeldingerno_NO
dc.titleHvordan kan lederen tilrettelegge for at ansatte skal bli gode på klasseledelse?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240no_NO
dc.source.pagenumber38 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record